SADT در نمایشگاه هندی IMTEX / Tooltech 2019 از 24 تا 30 ژانویه شرکت کرد

October 25, 2019
آخرین اخبار شرکت SADT در نمایشگاه هندی IMTEX / Tooltech 2019 از 24 تا 30 ژانویه شرکت کرد

SADT در ژانویه در نمایشگاه IMTEX / Tooltech 2019 هند شرکت کرد. تستگر سختی مدل جدید HARTIP3210 و HARTIP4100 ما در نمایشگاه نشان داده شد. HARTIP3210 را می توان به کاوشگر کابل و پروب بی سیم با صفحه نمایش رنگی مجهز کرد ، دارای 10 زبان مختلف برای انتخاب است. HARTIP4100 دارای روکش فلزی با نمایشگر رنگی است ، می توان آن را با دو D&DL در یک پروب مجهز کرد.